De Stichting

Toen de heer Thieu de Wit (oud directeur van EDAH) in 2001 hoorde dat de EDAH winkels uit het straatbeeld dreigden te verdwijnen, nam hij het initiatief om met een aantal oud collega’s het erfgoed te verzamelen en te behouden.

Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s. (datum oprichting 22 december 2003)

De doelstelling van deze stichting:

  1. Het verwerven en beheren van roerende zaken die deel uitmaken van het erfgoed van Edah en de hier uit voortgekomen winkelketens en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verzamelen, het rubriceren, het conserveren, beheren en tentoonstellen van de aan haar toevertrouwde goederen waaronder ook documenten.

Na 2 jaar verzamelen, sorteren en inrichten werd op 22 april 2005 het museum officieel geopend op het adres Oostende te Helmond.

Bouwplannen op de locatie Oostende waren reden om uit te zien naar een andere locatie.

In 2021 hebben de Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s. en de Stichting Draaiorgelmuseum Helmond samen hun nieuwe onderkomen gevonden in Loods20, op het adres Binnen Parallelweg 2 te Helmond.

Al vanaf het allereerste begin wordt het EDAH-Museum gerund door vrijwilligers; er zijn geen professionals in dienst.

Gegevens van Stichting Beheer Erfgoed EDAH c.s.

Datum van oprichting: 22 december 2003
Inschrijving Kamer van Koophandel: 22 december 2003 onder nummer 17160920

Vestigingsadres:
Binnen Parallelweg 2
5701 PH Helmond
Telefoonnummer: 06 – 41 19 14 91
Website www.edahmuseum.nl
Mailadres: info@edahmuseum.nl

BTW-nr: 8134.14.404
RSIN: 8134.14.404
IBAN-nr: NL31 RABO 0149 6563 35